KARAKAYA BELDESİ OĞLANAĞA TÜRBESİ

Karakaya Town Oğlanağa Tomb

Doç. Dr. Necdet TOZLU

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf BABÜR

         Oğlanağa türbesi, Erzincan şehir merkezine bağlı Karakaya (Keleriç) beldesi sınırları içindedir. Beldenin girişinde yolun sağ tarafında bulunan türbenin etrafı çevrilidir. Türbe, beldeyi ve Erzincan ovasını gören hâkim bir tepenin üzerindedir Türbenin bahçesinde bir park yeri ve çeşitli ağaçlar bulunur.

         Yerden yükseltilmiş olan ve basamaklarla çıkılan kaidenin üzerinde; sekizgen mimariyle yapılmış türbe yakın dönemde inşa edilmiştir. Ancak süslemeler ve geometrik şekiller dikkate alındığında; Selçuklu mimarisinden yararlanıldığını görmek mümkündür.

       Türbenin içinde iki mezar bulunmaktadır. Baba ve oğul iki kişinin metfun olduğu söylenmektedir. Rivayete göre bu kişiler, Horasan erenlerindendir ve Anadolu’nun fethi sırasında buralarda cihat ederken şehit düşmüşlerdir.

         Oğlanağa’nın kerametlerine ve olağanüstü hâllerine özellikle masum çocuklar şahit olurmuş. İnanışa göre; türbenin yanından geçen herkes edebe uygun davranmalı ve dua etmelidir, aksi şekilde davrananların başına kötü işler gelmektedir. Özellikle; birisine yalan söyleyenler, kalbinden yalan ve fesatlık geçiren kişiler ve darda kalıp istekte bulunmak isteyenler buraya gelerek kurban keser ve Allah’tan bağışlanma dilermiş. Türbede metfun zatların her seher kabirlerinden kalktığı, Çermik suyuna inerek ibriklerini doldurduğu ve bu suyla abdest aldığına inanılır. Bu zatların; Karakaya beldesi ve civarında yetiştirilen bazı karpuzların üzerine Allah “اللە” lafzını yazdığı da söylenenler arasındadır (KK 1; KK 2; KK 3).

 

Kaynak Kişiler:

(KK 1): Taha Selçuk, Erzincan Merkez, Eczacı, Üniversite.

(KK 2): Halil İbrahim Özdemir, Erzincan Üzümlü, Gazeteci, Üniversite, 64.

(KK 3): Orhan Aktepe, Erzincan Merkez, Prof. Dr., 70.

TOP