ŞAHMAZ PİR

Sinan TANRIVERDİ-İnan TANRIVERDİ

Bu ziyaretgâh, Sivas iline bağlı Divriği ilçesinin Arege (Duruköy) köyünde bulunmaktadır. Ancak köy Kemaliye-Divriği-İliç üçgenin kesişme noktasında bulunur. Bu ziyarette yatan zatın Alevilerin kutsal evliyalarından Battal Gazi ile ilişkili olduğu varsayılır; bu sebeple bu ziyaretgâh ve hakkındaki inançlar, Erzincan bölgesini de etkilemiştir.  Battalname’de Seyit Battal Gazi’nin, Babası Hüseyin Gazi’nin intikamını almak için; Divriği (Tefrike) ye geldiği zaman Arege’deki (Duruköy) Şahmaz Pir’den ve ayrıca Tuğut yakınlarındaki kilisedeki papaz efendiden yardım gördüğü rivayet edilmektedir.

 


“Ziyaret bir dağın zirvesinde bulunmaktadır. Bu ziyaret Yahudilerden kalmıştır. Ziyaretin bulunduğu yerde bir kulübe var. Kulübenin zemininde bulunan kapak kaldırıldığında ziyaret toprağı (teberrük) alınabiliyor. Bu ziyaret yerin 7 metre altına uzanıyormuş.”[1]

[1] Ergül AKKAYA, 48 Yaşında, Lise mezunu.

TOP