DERVİŞ CEMAL

Sinan TANRIVERDİ – İnan TANRIVERDi

DERVİŞ CEMAL

         Derviş Cemal Türbesi, Tercan’ın Şengül Köyü’ne bağlı Bulmuş palangasında bulunmaktadır. Derviş Cemal, önemli Seyyid ailelerinden birine mensup olup kendi adıyla anılan ve geniş bir talip kitlesine hitap eden ocağın kurucusudur. Tunceli kökenli bir evliyadır. Doğum tarihi olarak 1250-60 yılları işaret edilmektedir. Kimi kaynaklarda Hacı Bektaş halifelerinden Cemal Seyyid ile aynı kişi olduğu ifade edilse de bu gerçek değildir. Bu tezin bazı ocak üyelerinin Hacı Bektaş ile bağ kurarak daha iyi bir saygınlık elde etme çabalarının bir sonucu olarak ortaya atıldığı açıktır. Cemal Seyyid’in, Hacı Bektaş Veli’nin ölümüne doğru atadığı ilk halifelerden biri olduğu ve kendisine Akdeniz yöresinde görev verildiği Velayetname’de açık olarak yazmaktadır. Kaldı ki Derviş Cemaller’in 1930 lu yıllara kadar Hacı Bektaş tekkesi ile bir bağı bulunmamaktadır. Ailenin bir kolu da Üzümlü’ye bağlı Zurun (Çayıryazı) köyünde bulunmaktadır. Bu kol 1600 yılında gelerek buraya yerleşmiştir. Osmanlı Devleti resmi kayıtlarında Seyyid oldukları, Seyyid-i Saadet Evlad-ı Resul’den geldikleri, o yüzden özel hürmet ve muhabbet beslenmesi gereken bir aile oldukları belirtilmektedir (Gezik 2012: 197).

 


KAYNAKLAR

GEZİK, Erdal (2012). Alevi Kürtler, İstanbul: İletişim Yayınları.

 

TOP