HÖBEK BABA

Sinan TANRIVERDİ-İnan TANRIVERDİ

HÖBEK BABA

         Tercan içesine bağlı Sarıkaya köyünde yer alan bu inanç merkezi, oldukça revaçtadır. Kötür Kalesi’nin güneyinden, Munzur dağlarının üzerinde bulunan vadilerden doğu yönüne giden bir yol bulunur. Bu yol tarihsel ve dini bir geçmişi olan mekânlardan geçer. Köroğlu ve babasının meşhur kıratla konakladığı mağaraların bulunduğu Beştaşlar’ın arka tarafından geçen yol Şah İsmail’in Kızılbaşları toplayarak devlet kurma yolundaki ilk adım olan kurultayı yaptığı Sarıkaya sınırları içerisinde bulunan ve yüksek bir dağın doruğunda mekânı bulunan Höbek Baba Dağı’na varır. Bu dağ tüm vadiye hâkim olduğu için en ufak hareket bile kolaylıkla görülebilmektedir. Dağın üzerinde siperi andıran, tepenin etrafını dolanan duvar kalıntıları ve zirvede de bina temelleri bulunur. Bu taş yapı askerler tarafından teröristler barındığı gerekçesiyle yıkılmıştır. Her yıl Kızılbaş kurultayının yapıldığı bu yaylaya gelen insanlar yürüyerek dağın zirvesine çıkarlar.  

 

 

          Yaşlı bir teyzenin anlattığına göre bu zirvedeki taş bina bir türbeymiş. Şah İsmail’in adamlarından biri düşmanla gücün tükenen kadar savaşmış ve en sonunda şehit edilerek buraya gömülmüş. Höbek Baba ismi işte bu zattan kalmıştır. Sarıkaya adının kaynağını ise Höbek Baba yakınlarındaki sarı bir kayadan alır. Anlatılana göre;

          “Bu sarı kayanın dibinde bir mağara varmış. Bu mağarada çok büyük bir boz ayının ini varmış. Ayı köylülerin hayvanlarını telef edermiş. Köylülerden hiç kimse bu ayıyı öldürememiş. Hatta bazı köylüleri de ayı öldürmüş. Şah İsmail de kurultayı Höbek Baba’da topladığı zaman halk ayıdan şikâyetçi olmuş.

          Sabah müritler kalktığında 12 yaşında olan Şah İsmail’i yatağında bulamamışlar. Arayanlar onu sarı kayanın önünde elinde yayı ile beklerken bulmuşlar. Ayının da şahın önünde ölü halde yattığını görmüşler. Bunu cesaret ve keramet göstergesi olarak algılayarak bu çocuğa olan bağlılıkları artmış.”[1]      

 

 


[1] Hayati BOZKURT, 60 yaşında, İlkokul mezunu.

TOP