BAŞKÖYLÜ SEYYİD HASAN EFENDİ

Sinan TANRIVERDİ- İnan TANRIVERDİ

          Başköy, Seyyid Hasan Efendi Çayırlı İlçesine bağlı Başköy köyünde 1896 (Rumi 1312) yılında dünyaya gelmiştir. Başköy, Erzincan´a 145, Çayırlı ilçesine yaklaşık 25 km. mesafededir. Keşiş Dağları üzerinden gidildiğinde Erzincan´a uzaklığı 45 km civarına inmektedir. Hasan Efendi 20. Yy.da yaşamış olmasına rağmen Erzincan ve çevre halkı arasında çok sevilen ve evliya, pir, mürşid olarak kabul edilen bir kişidir. Kureyşan Ocağından olması nedeniyle aynı zamanda dede olan Kamber Ağa’nın oğludur. Annesi ismet hanımdır. Rüştiye mektebini bitirmiş ve öğretmenlik yapmıştır. Eşi Yusuf Ağa’nın kızı Elif hanımdır. Bu evlilikten 6 erkek, 5 kız çocuğu olmasına rağmen tüm çocukları küçük yaşta ölmüştür.

 

          Secereye göre soyu 51. Kuşaktan Hz. Ali ve Hz. Fatma’ya dayanır. Bu nedenle Seyyid olarak adlandırılır. Kemahlı Deli İbo Dedeye ikrar vererek yola girer. Bir müddet İbo Dedenin yanında kaldıktan sonra buradan ayrılarak yedi sene Tunceli yöresindeki ziyaretleri gezdikten sonra dokuz ay Çayırlı ’da bulanan Aygır Gölünde inzivaya çekilerek halvete girer.  Burada nefsini terbiye eder. Yedi sene buğday ekmeği yememiştir. Hayatında hiç keçi ve manda sütü ve eti kullanmamış, kanatlı hayvan ürünlerinden hiç yememiştir. Tütünü haram saymış, çay, gazoz ve alkollü içecek hiç içmemiştir. Zevk ve eğlenceden uzak durmuştur.

 

          Hayatı boyunca köy köy, şehir şehir gezerek taliplerini ziyaret etmiştir. Elinde- avcunda ne varsa yoksullara dağıtmıştır. Keramet gösterme geleneğine itibar etmemiştir. Bu noktada diğer Alevi dedelerinden ayrılmaktadır. 1 Temmuz 1973’te vefat etmiştir.

 

          Mezarı Başköy’de bir türbenin içerisindedir. Türbe köyün girişindeki mezarlığın sol tarafında küçük bir tepe üzerinde bulunmaktadır. Her yıl 1 Temmuz’da türbesinin bulunduğu Başköy’de Seyyid Hasan Efendi anısına anma etkinlikleri düzenlenmektedir.

 

TOP