BÜKLÜ DEDELER

 Sinan TANRIVERDİ-İnan TANRIVERDİ

          Büklü Dedeler ziyaretgâhı Tunceli Pülümür sınırları içerisinde yer alsa da aslında  Erzincan kültür alanının bir parçasıdır. Ziyaretçilerin büyük kısmı Erzincan’dan gitmektedir. Ziyaretgâh, Erzincan Pülümür sınırında bulunan Doğanpınar köyündedir. Büklü Dede önemli bir Alevi kültür figürü olan Düzgün Baba’nın soyundan gelmektedir. Kureyşan Ocağı’nın Gaziyan kolundandır. Türbe kompleksinin içerisinde türbeyle beraber aşevi, yemekhane ve cemevi bulunmaktadır. Getirilen kurbanlar burada kesilerek pişirilir ve dağıtılır. Kurban sahipleri getirdikleri kurbanı dedenin huzuruna getirir ve dedenin karşısında sağ elleri göğsünün üzerinde, sol elleri yanındakinin belinde olacak şekilde sağ ayak parmaklarını sol ayak parmaklarının üzerine koyarak ve hafif öne eğik şekilde sıralanırlar. Buna dara durmak denir. Dede kurbanın duasını verir. Dede dua ederken dardakiler de Allah Allah diyerek duaya eşlik eder. Daha sonra kurban kesilerek parçalara ayrılır. Kurbanın sağ arka budu pişirilmez. Çünkü bu evin hakkıdır denilerek kurban sahibine verilir.

          Ziyarete kurban getirenlerin bir kısmı adak adayanlarken büyük kısmı türbeye saygılarından dolayı getirmektedir. Büklü Dede soyundan gelenlerin cinlere hükmettiğine inanılır. Bu nedenle bu tür sorun yaşayan insanlar gelerek ilgili dedeye ip bağlatırlar.

 

TOP