ERZİNCAN MOLLAKÖY TEPECİK MAHALLESİ DELİKLİ TAŞ ZİYARETGÂHI

Doç. Dr. Necdet TOZLU

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf BABÜR

        Tepecik, önce ayrı bir köy iken daha sonra Erzincan merkeze bağlı Mollaköy beldesinin bir mahallesi olmuştur. Deliklitaş ziyaretgâhı, Tepecik’e yaklaşık 500 metre mesafede, mahallenin doğu kısmında yer alır.  Taş; Erzincan ovasını, iyi bir noktadan görmektedir.

         Taş bloğunun üst noktasında küçük bir mağara girişi mevcuttur. Bu mağaranın derinliği iki metre civarındadır ve tavanında üç küçük delik vardır. Mağaranın yüksekliği, iki metre kadardır.

 

         Delikli Taş, kutsal sayılmaktadır. Taşın deliğinden geçmeyi başaranlar veya bir dilek için buraya gelenler, Delikli Taş’ın önündeki küçük çalılara dilek bezi bağlarlar.

        İnanışa göre bu deliklerden geçmeyi başaranın günahları affolunacak ve dileği kabul edilecektir. Delikten geçmeyi başaranlar, etraftaki çalılara bez bağlar, kurban keser ve lokma dağıtır. Bu deliklerin oluşumu, Hızır’ın atının ayağını basmış olmasına bağlanır (KK 1; KK 2; KK 3; KK 4). Ancak son yıllarda genç kuşakların bu inanışa itibar etmediği nakledilmiştir. Yörenin büyükleri, genç kuşakların bu durumundan oldukça rahatsızdır.

 

Kaynak Kişiler:

(KK 1): Nuri Derin (Âşık), Erzincan Tepecik, Emekli, İlkokul, 73 Yaşında.

(KK 2): Hüseyin Derin, Erzincan Tepecik, Emekli, İlkokul, 61 Yaşında.

(KK 3): Şükrü Elmas, Erzincan Tepecik, Emekli, Ortaokul, 70 Yaşında.

(KK 4): Hasan Buga, Erzincan Mollaköy, Emekli, Lise, 58 Yaşında.

 

TOP