KEMAH SÜREK KÖYÜ TACİM DEDE ZİYARETGÂHI

Kemah Sürek Village Tacim Dede Visitation

Doç. Dr. Necdet TOZLU

Dr. Öğr Üyesi Yusuf BABÜR

        Tacim Dede Ziyaretgâhı, Erzincan’ın Kemah ilçesine bağlı Sürek köyünde yer almaktadır. Sürek köyü; Erzincan Kemah yolu üzerinde, Erzincan’a 23 kilometre mesafededir. Köy mezarlığının içinde yer alan türbe, modern dönemde inşa edilmiştir. Türbenin bitişiğinde, Tacim Dede’nin soyundan gelen aileler ikamet etmektedir ve türbenin bakımını üstlenmişlerdir.

        Türbenin içi oldukça düzenlidir. Sekili odanın ortasında Tacim Dede’nin sandukası vardır. Sandukanın doğu tarafında ise hastaların gerekli durumlarda yatması ve oturması için yer sergileri mevcuttur. Sandukanın batı tarafı ise boşluktur.

 

        Türbenin yaklaşık 100 metre kuzeyinde, mezarlığın dışında, Tacim Dede türbesini ziyarete gelenlerin kurban kesip lokma dağıttığı bir mekân vardır.

          Ziyaretgâhtaki türbede, Tacim Dede metfundur. Ağuçen ocağına bağlı dedelerden olan Tacim Dede, Zülfikar Bey adlı bir zatın oğludur ve 1854 yılında dünyaya gelmiştir. 1917 yılında Hakk’a yürüdüğü bildirilmiştir. Tacim Dede’nin soyundan gelen Dinçer ailesi, dedelik vazifesini devam ettirmektedir. Vücudunda yara beresi olanlar, egzema hastaları, psikolojik sıkıntıları olanlar Tacim Dede türbesine gelerek dilek diler. Lokma dağıtıp kurban kesen hastalar, şifa bulacaklarına inanır. Sürek köyünün Şah İsmail zamanında kurulduğu rivayet edilir (KK 1; KK 2; KK 3).

 

Kaynak Kişiler:

(KK 1): Rıza Eroğlu (Dede), Kemah Aksakallı Köyü, Dernek Yöneticisi, İlkokul.

(KK 2): Mehmet Avuçuran (Oğlu-Dede), Erdene, Kamu Personeli, Lise Mezunu, 57.

(KK 3): Şükrü Elmas, Erzincan Tepecik Köyü, Çiftçi, İlkokul, 70.

TOP