ERZİNCAN MERKEZ ELMAKÖY PİR DAVUD ZİYARETGÂHI

Doç. Dr. Necdet TOZLU

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf BABÜR

         Elmaköy (Sipyatağı); Erzincan ovasının batı ucunda, Çatalarmut Barajı yolu üzerindedir. Elmaköy camisinin karşısındaki boş arazide, Ali Cerrah’ın kardeşi olduğuna inanılan Pir Davud’un gömülü olduğuna inanılır. Bahsi geçen yer, caminin bahçe kapısının tam karşısındaki ağaçlık alandır.

         Ortada bir türbe veya mezar yoktur. Akasya ağaçların altındaki yaklaşık 5 metrekarelik bir alan, tellerle çevrilmiştir. Pir Davud’un kabrinin orası olduğuna inanılır.

 

 

          İnanışa göre Pir Davud XI veya XII. yüzyılda yaşamıştır ve Çatalarmut köyünde metfun olan Ali Cerrah’ın kardeşidir. Manevi büyüklerden kabul edildiği için kabrinin olduğu bölgeden edeple geçilir. Rivayetlere göre; Anadolu fütuhatında şehit düşmüştür. Civarda evler olmasına rağmen Pir Davud’un kabrinin olduğuna inanılan alanda ev yoktur. Anlatılanlara göre farklı zamanlarda birkaç farklı kişi buraya ev yapmak istemiş; ancak akşam paydos edip sabah geldiklerinde, bir gün önce yapmış oldukları duvarların veya temellerin yıkılmış olduğunu görmüşlerdir. Pir Davud’un, kabri üzerine herhangi bir bina yapılmasına izin vermediği; yapılan binaları ise kabrinden kalkarak o gece dağıttığına inanılır.

Kaynak Kişiler:

(KK 1): Turan Özel, Erzincan Bahçeliköy, Emekli, İlkokul, 56 Yaşında.

(KK 2): Ekrem Turak, Erzincan Elmaköy, Postacı, Ortaokul, 52 Yaşında.

 

TOP