KEMAH MERKEZ GÖZCÜBABA TÜRBESİ

Kemah Central Gözcübaba Tomb

Doç. Dr. Necdet TOZLU

Dr. Öğr. Üyesi. Yusuf BABÜR

         Gözcübaba türbesi, Erzincan yolundan Kemah’a girişte; Karasu nehrinin sol tarafında yer alan kesik kayanın üzerine inşa edilmiştir. Karasu’yun diğer tarafında ise Melikşah Türbesi yer alır. Türbe, Kemah’ın girişine hâkim ve Kemah Kalesi’ni çok iyi gören bir noktadadır.

 

         Tren yolunun geçtiği tünel, türbenin tam altından uzanır. Bu tren yolu, Doğu Ekspresi’nin kullandığı hattır. Kemah Kalesi’nin batı tarafından gelip Karasu’ya karışan Tanasur Deresi; tren yolunun altından, Kale ile Gözcübaba Türbesi’nin arasından akar.

 

ile yükseltilmiş türbenin çatısı da sekiz dilimlidir. Hazire, türbenin alt kısmındadır. Biri Kemah’a diğeri ise Karasu nehrine bakan iki penceresi vardır.

          Türbenin konumu ve pencerelerin baktığı taraf dikkate alınırsa; düşman gözetleyen önemli bir asker veya devrinin önde gelen bir din önderinin burada metfun olması muhtemeldir. Eski gelenekte; o devrin ve yörenin manevi sahibi sayılan kişinin kabri, en stratejik noktaya kurulur. Bu kişi ölmüş olsa bile manevi koruyuculuğunun devam ettiğine dair inanç, türbenin konumunu belirlemiş olmalıdır. Türbe, bugün koruma altındadır.

           İnanışa göre; türbenin etrafındaki kayaların üzerinde Hz. Ali’nin atının izi vardır. Ayrıca Hz. Ali bu kayalara yaslanmış, yaslandığında taşın üzerinde belirgin çöküntü olmuştur. (KK 1; KK 2; KK 3; KK 4). Türbenin kapısına adak bezleri de bağlanmıştır. Çocuğu olmayanların türbeye gelerek adak adadıkları ve mum yaktıkları da görülmüştür.

 

 

Kaynak Kişiler:

(KK 1): Ömer Keçeli, Kemah Merkez, Kamu Personeli, Lise, 48 Yaşında.

(KK 2): Halil Özcan, Kemah Merkez, Esnaf, Ortaokul, 50 Yaşında.

(KK 3): Ahmet Gürses, Erzincan Merkez, Emekli Öğretmen, 65 Yaşında.

(KK 4): Mehmet Hançer, Kemah Merkez, İmam Hatip, 48 Yaşında.

TOP