TERCAN KÖKPINAR KÖYÜ BÖBREK TAŞI PINARI

Tercan Kokpinar Village Kidney Stone Spring

Doç. Dr. Necdet TOZLU

         Tercan ilçesine yaklaşık olarak kırk kilometre mesafedeki Kökpınar köyü sınırları içindeki bu kaynak suyu, ağaçsız bir tepenin üzerinde yer alır. Kaynak, Kökpınar köyüne varmak için geçilen son köprünün hemen solunda yer alan tepenin üzerindedir ve köy merkezine yaklaşık bir kilometre mesafede bulunur. Kaynağın etrafında ağaç yoktur ancak suyun akış istikametinde ağaçlar ve çayır oluşumu mevcuttur.

         Kaynağın yer aldığı tepe, Karasu rmağının üzerinde kurulmuş olan Tercan hidroelektrik santralini besleyen su kolunun yanındadır. Bu küçük su kaynağı da bahsedilen ırmağa karışmaktadır.

        Suyun çıkış noktasına herhangi bir çeşme veya musluk yapılmamıştır. Suyun etrafına taş döşenerek kaynağa yaklaşmak kolaylaştırılmıştır. Gözenin hemen başına, bir taş dikilmiştir. Köydekilerin rivayetine göre bu taş, çok eskilerden kalmadır ve suyun yerinin kaybolmaması için bir nişandır (KK 2).

        Suyun çıkış noktasına herhangi bir çeşme veya musluk yapılmamıştır. Suyun etrafına taş döşenerek kaynağa yaklaşmak kolaylaştırılmıştır. Gözenin hemen başına, bir taş dikilmiştir. Köydekilerin rivayetine göre bu taş, çok eskilerden kalmadır ve suyun yerinin kaybolmaması için bir nişandır (KK 2).

 

         Kökpınar köylülerinin beyanlarına göre; bahsedilen su tamamen kireçsizdir. Bu sudan çay yapıldığında demlikler hiçbir şekilde tortu tutmamaktadır. Suyun en önemli özelliği ise böbrek hastalıklarında şifa kaynağı olmasıdır. Bu sudan içmek ve götürmek için Türkiye’nin ve hatta Avrupa’nın çeşitli yerlerinden gelenlerin olduğu beyan edilmektedir. Böbrek taşı olanlar, bu sudan birkaç bidon doldurup götürmektedir. Bu sudan günde birkaç litre içip yürüyüş yapıldığında böbrek taşlarının eridiği ve düştüğüne inanılmaktadır. Suyun şifa vermesi için temel şeyin ise kalben teslim olunması gerektiği aktarılmaktadır (KK 1); (KK 2); (KK 3); (KK 4).

 

Kaynak Kişiler:

(KK 1): Cemal Kul, Tercan Kökpınar Köyü, İlkokul, Çiftçi, 50 yaşında.

(KK 2): Alperen Çoban, Tercan Kökpınar Köyü, Üniversite, 23 yaşında.

(KK 3): Muhammet Binici, Tercan Kökpınar Köyü, İlkokul, Çiftçi, 40 yaşında.

(KK 4): İsmail Yamanyar, Tercan Kökpınar Köyü, İlkokul, Çiftçi, 71 yaşında.

TOP