KEMAH MERKEZ ALİ BABA TÜRBESİ

Kemah Central Ali Baba Tomb

Doç .Dr. Necdet TOZLU

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf BABÜR

       Alibaba Türbesi, Kemah ilçe merkezinde yer alır. İlçe merkezinde yer alan Gülabibey Camisi’inin 200 metre güneyinde, evler arasında oldukça kuytu bir yerdedir.

         Kemah’taki diğer türbelerin mimari özellikleri dikkate alındığında; Alibaba Türbesi çok daha yeni dönemde yapılmış olmalıdır. Dörtgen duvar üzerine kurulmuş bu türbenin kubbesi yıkık imiş. Yapılan restorasyon çalışmasıyla çatı, düz baca şeklinde kapatılmıştır.

         Türbe oldukça bakımsız hâldedir. Oda şeklindeki küçük kümbetin içinde bir kabir ve kabrin yanında kırık bir mezar taşı vardır. Hacı Hafız Hüseyin Bekri adlı zata ait olduğu görülen mezar taşı, hakikatte burada metfun bulunan kişiye mi aittir bilinmez.  Türbenin iç duvarları nem ve su dolayısıyla pek iyi durumda değildir. Bunun sebebi ise çatı restorasyonunun iklime uygun şekilde yapılmamış olmasıdır.

         Türbeye dair bilgiler sınırlıdır. Buradaki zatın ermişlerden, evliyalardan olduğuna inanılır ve bu zat tazim edilir. Mezar taşına bakıldığında; bu zatın pek eski bir geçmişinin olduğu düşünülemez. Ya burada yakın dönemde yaşamış biri metfundur ya da başka bir mezar taşı getirilip bu kabrin yanına konmuş olmalıdır. Rivayete göre; Ali Baba her gün içki dükkanlarındaki tüm içkileri satın alıp evine götürür ve bahçesinde içkileri dökermiş. Bu sebeple Ali Baba halk arasında ayyaş diye anılır ve kendisine kıymet verilmezmiş. Ali Baba öldüğünde cesedi ortada kalmış ve çöplüğe atılmış. Ancak Ali Baba’nın Kemah’ta yaşamayan bir arkadaşına durum ayan olmuş ve arkadaşı hemen Kemah’a gelerek Ali Baba’nın cenazesini kaldırmış ve bugünkü türbeyi yapmış. Ali Baba’nın içkileri imha ettiği ve halkı kötülüklerden alıkoymak için böyle davrandığı da anlaşılmış  (KK 1; KK 2; KK 3; KK 4).

 

Kaynak Kişiler:

(KK 1): Ömer Keçeli, Kemah Merkez, Kamu Personeli, Lise, 48 Yaşında.

(KK 2): Halil Özcan, Kemah Merkez, Esnaf, Ortaokul, 50 Yaşında.

(KK 3): Ahmet Gürses, Erzincan Merkez, Emekli Öğretmen, 65 Yaşında.

(KK 4): Mehmet Hançer, Kemah Merkez, İmam Hatip, 48 Yaşında.

TOP